• Režiséři
  • nakonec ponechán osudu i sociálním úřadem. Jeho život mu vlastně nikdy nepatřil. Dokonce i poté