Vyplňte Vaše registrační údaje

Krok
1/3
Tento e-mail je neplatný
Emailová adresa neexistuje
Email se neshoduje
Špatně zadané heslo
Hesla se neshodují
Souhlasím s tím, aby mě společnost TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, informovala o svých produktech a službách, a to i těch, které nejsou podobné těm, které užívám nebo jsem si zakoupil (a to včetně situace, kdy nejsem zákazníkem TV Nova), a o produktech a službách obchodních partnerů TV Nova ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to zejména prostřednictvím emailu, SMS zpráv, sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, YouTube a jiné) a jiných nástrojů (např. obsahová síť Google, Seznam a jiné), popř. telefonicky. V případě oslovení prostřednictvím sociálních sítí a obdobných nástrojů, příp. prostřednictvím telefonního čísla (v případě, že jsem jej poskytl/a), souhlasím s tím, že může dojít k předání mých osobních údajů partnerům TV Nova, a to za účelem personalizace výše uvedených obchodních sdělení.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v příslušných obchodních sděleních nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: GDPR.online@nova.cz.
Beru na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů a prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou aktuální a pravdivé
Nemáte-li zájem o zasílání obchodních sdělení o produktech a službách TV Nova podobným těm, které užíváte nebo které jste si zakoupil/a, klikněte