Manuál pro aktualizaci firmwaru TV Philips

Upozornění:

Nevypínejte TV během aktualizace softwaru a neodpojujte ji ze zásuvky, mohlo by dojít k jejímu poškození.
TV musí být připojená k internetu.

Android (modely od roku 2015):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Home, vyberte položku nastavení a vyberte Aktualizace softwaru
  2. Vyberte Vyhledat aktualizace / Check for updates
  3. Vyberte Internet (doporučeno) / Internet (recommended)
  4. Pokud je nalezena novější verze softwaru, tak potvrďte její instalaci

Televizory bez operačního systému Android (Net TV) (od roku 2015):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Home, vyberte položku Nastavení (nahoře) a následně vyberte Všechna nastavení
  2. Vyberte Aktualizace softwaru
  3. Vyberte Vyhledat aktualizace
  4. Vyberte Internet
  5. Vyberte Spustit a pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci