Manuál pro aktualizaci firmwaru TV LG

Upozornění:

Nevypínejte TV během aktualizace softwaru a neodpojujte ji ze zásuvky, mohlo by dojít k jejímu poškození.
TV musí být připojená k internetu.

WebOS (modely od roku 2015):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Nastavení / Settings a vyberte položku Všechna nastavení / Advanced settings
  2. Vyberte položku Obecné / general (vlevo) a následně vyberte O TÉTO TV / About This TV
  3. Vyberte Vyhledat aktualizace / Check for updates a pokud byla nalezena aktualizace, tak potvrďte její instalaci

NetCast (modely do roku 2015):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Nastavení / Settings, vyberte položku Podpora / Support a vyberte Akt. Softwaru / Software Update
  2. Vyberte Zkontrolovat aktuální verzi / Check Update Version a pokud je nalezena novější verze softwaru, tak potvrďte její instalaci