Manuál pro aktualizaci firmwaru TV Hyundai, GogenTV, JVC a Toshiba

Upozornění:

Nevypínejte TV během aktualizace softwaru a neodpojujte ji ze zásuvky, mohlo by dojít k jejímu poškození.
TV musí být připojená k internetu.

Novější modely (přibližně od 2018):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Home / Menu, vyberte položku Nastavení a vyberte Systém
  2. Vyberte Další nastavení
  3. Vyberte Aktualizace softwaru
  4. Vyberte Vyhledat aktualizaci a pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci

Starší modely (do 2018):

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Home / Menu, vyberte položku Systém a vyberte Nastavení
  2. Vyberte Další nastavení / Více...
  3. Vyberte Aktualizace softwaru
  4. Vyberte Vyhledat aktualizaci a pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci