Manuál pro aktualizaci firmwaru TV Hisense

Upozornění:

Nevypínejte TV během aktualizace softwaru a neodpojujte ji ze zásuvky, mohlo by dojít k jejímu poškození.
TV musí být připojená k internetu.

Starší modely:

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Nastavení / Settings a vyberte Informace
  2. Vyberte Aktualizace systému
  3. Vyberte Zjistit a pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci

Středně nové modely:

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Nastavení / Settings a klikněte Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizace systému / System Update
  3. Vyberte Zkontrolujte aktualizaci firmwaru / Check Firmware Upgrade a pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci

Nejnovější modely:

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Nastavení / Settings a vyberte Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizace systému / System Update
  3. Vyberte Zkontrolujte aktualizaci firmwaru / Check Firmware Upgrade, pokud je nalezena nová aktualizace, tak potvrďte její instalaci