Manuál pro aktualizaci firmwaru Apple TV

Upozornění:

Nevypínejte TV během aktualizace softwaru a neodpojujte ji ze zásuvky, mohlo by dojít k jejímu poškození.
TV musí být připojená k internetu.

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko Menu a následně vyberte Nastavení / Settings
  2. Vyberte Systém
  3. Vyberte Aktualizace softwaru
  4. Vyberte Aktualizovat software
  5. Pokud je k dispozici aktualizace, tak vyberte Stáhnout a nainstalovat