Rampelník

Rampelník (Rumpelstilzchen)

pohádka, rodinný Německo
český
CZ

Když se princ Moritz a hezká mlynářova dcera Lisa poprvé náhodou setkají na malé mýtině, na první pohled se jeden druhému zalíbí. Do cesty se jim však postaví Lisin otec, který tvrdí, že jeho dcera je tak šikovná, že dokáže ze slámy upříst zlaté nitě. Když se o tom doslechne chamtivý král Gustaf, poručí Lisu ihned dopravit do paláce. Zamkne ji do komory plné slámy a nařídí příst zlaté nitě, jinak bude odsouzena k smrti. Zoufalá dívka se už smiřuje se smrtí, když se objeví záhadný mužík, který jí pomůže. Vyžaduje však odměnu. Královu chamtivost a touhu po zlatě výsledek neuspokojí, a tak Lisa musí trávit v komůrce další noci. Když si mužíček třetí noc vyžádá její nenarozené dítě, je už dívka tak zoufalá, že mu je přislíbí. Její utrpení však brzy skončí, protože král doplatí na svou chamtivost a stane se na zlato alergický. Propustí Lisu a uvolní trůn pro Moritze, který se s Lisou ožení. Do roka se jí narodí děťátko. V tu chvíli se znovu objeví mužík a připomene Lise přísahu.

Ulrich König

Doporučujeme