Po přihlášení se mi zobrazuje, že e-mail není potvrzen

Po zadání registračních údajů a aktivaci předplatného (Premium nebo Premium se zkušebním období) je ještě nutné registraci potvrdit.

Bez potvrzené registrace Vám Voyo umožní sledování obsahu pouze po omezenou dobu – na 4 hodiny od zadání registrace.

Registraci můžete potvrdit prostřednictvím prokliku v mailu, který Vám byl zaslán na e-mailovou adresu, která byly zadána při registraci.

Pokud tento mail nemůžete dohledat, doporučujeme nejprve zkontrolovat správnost zadaných údajů (e-mailová adresa).

Dále projděte, prosím, všechny složky Vaší pošty (hlavně hromadnou a nevyžádanou poštu), popřípadě hledejte odesílatele info@nova.cz. Pokud v nich e-mail najdete, přesuňte ho do doručené pošty, aby Vám byla v budoucnu řádně doručována sdělení týkající se Vašeho Voyo účtu.

V případě, že se e-mail nepodařilo dohledat, napište nám na voyo@nova.cz.