Upozorňujeme, že pokud je registrace uživatelského účtu provedena v aplikaci na zařízení s OS iOS/tvOS, není možné použít kupón pro aktivaci předplatného. Tato registrace umožňuje platbu pouze prostřednictvím Apple ID. Na účtu zaregistrovaném v prostředí Apple není možné aktivovat a ani následně hradit předplatné prostřednictvím kupónu či jiného platebního kanálu.